Размерът на месечния доход зависи от броя посещения като таен клиент, който можете да реализирате, както и от броя и типа проекти, които имаме във Вашия град и район. Ориентировъчно, средномесечният приход на тайния клиент варира в рамките на 200-700 лева. Колкото по-добре се справяте, толкова повече ангажименти ще Ви предлагаме и толкова по-добър допълнителен доход ще реализирате.

Не. Когато получим Вашата автобиография като кандидатура за таен клиент, в допълнение с информация като Вашите интереси, определяме типа проекти, които можем да Ви възложим първоначално. Впоследствие, на базата на реализираните задачи и успеваемостта Ви, преценяваме по-нататъчните възможности за ангажименти. В процеса на работа Вие увеличавате квалификацията си като таен клиент и можете да получавате повече задания и участия в проекти с по-добро възнаграждение.

След като бъдете одобрен като таен клиент, Вие ставате част от база данни с наши сътрудници. Когато имаме проект, който отговаря на Вашия профил, квалификация и район на заявено действие, ние се свързваме с Вас по телефона или по имейл и Ви предлагаме да изпълните задание. За нас е важно бързо да получим от Вас обратна връзка дали можете да се включите в проекта – затова и постоянната връзка с интернет и по телефона е наше изискване. При потвърждение за участие от Ваша страна, Вие получавате заданието за изпълнение.

Възнаграждението на конкретна задача се определя от сложността на проекта, квалификациите Ви и степента Ви на справяне с изпълнените до момента задачи. Възнаграждението задължително включва парична част, като в редица случаи включва и възможност за пазаруване или консумация, чиято стойност в рамките на предварително определен лимит се изплаща на тайния клиент. Обикновено едно тайно посещение отнема по-малко от час. При всики случаи, Вие ще бъдете уведомени за възнаграждението за всеки отделен проект преди извършването на задачата и предаването на доклада от проверката.

Не. Тайните клиенти работят на непълен работен ден, в много случаи като допълнителна заетост към осноното им занимание. При получаване на задание ние сключваме граждански договор за определен срок и за изпълнението на определени задължения.