Типове проекти ТАЕН КЛИЕНТ

score

Оценка на обслужването

Разработили сте бранд стандарти. Инвестирали сте време и пари в обучение на служителите. Проверете спазват ли се правилата на работа, оценете работата на служителите си.

feedback

Обратна връзка от клиенти

Високата клиентска удовлетвореност изгражда лоялни клиенти и генерира повторни покупки. Изследванията на удовлетвореността са рентабилен начин за бързо събиране на голям обем данни за продукта, доставката, служителите, обслужването и цената.

research

Проучване на конкуренцията, филиали, търговски партньори

Успешната стратегия за развитие задължително включва постоянна информираност за дейността на ключови конкуренти – актуални продукти и цени, комуникационни методи, процес на клиентско обслужване, силни и слаби страни.

promotions

Оценка на промоции
и кампании

Проверете чрез тайни клиенти как се справят екипите, отговарящи за изпълнението на кампаниите Ви за насърчаване на продажбите – оформление на промо пространство, облекло и поведение, активно информиране на целеви клиенти, изказване на целеви послания. Максимизирайте ефективността на кампаниите!

Избирате канал на провеждане:

НА МЯСТО:
Физическата локация все още е основна за повечето бизнеси. Имаме тайни клиенти във всяка част на страната, обучени да посетят и оценят всяка възможна форма на клиентско обслужване, следвайки сценарий на редовен клиент, и да дадат обратна връзка за изживяването и препоръките си.

ПО ТЕЛЕФОН ИЛИ ИМЕЙЛ:
Мислите ли стратегически за своите фирмени телефони и имейли? Телефонните обаждания и фирмени имейли все още представляват голяма част от клиентското изживяване. Ние Ви помагаме да получите сигурността, че контактните центрове, автоматичните телефонни услуги и фирмените имейли отговарят на нуждите на клиентите Ви.

УЕБСТРАНИЦА ИЛИ ИНТЕРНЕТ МАГАЗИН:
Вашият уебсайт е лицето на интернет търговията Ви. Често е и първото впечатление за Вашия бизнес. Ще Ви помогнем да разберете дали върши добре тази задача. Нашите тайни клиенти ще разглеждат, кликват, и поръчват, внимателно оценявайки всяка стъпка от процеса.

Важно: най-добрите резултати от услуга Таен клиент се получават при периодично провеждане – взависимост от типа бизнес и продължителността на всяко провеждане можем заедно да изработим план с 1-, 3- или 6-месечна периодичност, или план за абонаментно обслужване.