Какво може да получите като ползвател на услугата ТАЕН КЛИЕНТ?

  • Оценка на качеството на обслужване на Вашия бизнес
  • Анализ на силните и слаби страни на дадена бизнес локация или верига от локации
  • Оценка на конкретни служители и проверка на нуждите от обучение на служителите
  • Оценка на ефективността на промоции и кампании по стимулиране на продажбите
  • Проучване на конкуренцията – обслужване, пазарни позиции, промоции и кампании
  • Проверки на дейността на филиали, дистрибутори и търговски партньори

Услугата може да бъде осъществена по един или няколко от следните канали

  • Посещения на място: тайният клиент посещава и на място проверява обстановката, обслужването и качеството на предоставената услуга; подходяща за повечето типове бизнеси
  • Телефонни проверки: тайният клиенти прозвънява кол центрове и телефони за връзка с проверявания бизнес с цел да установи бързината и ефективността на обслужване по телефона
  • Инспекции по имейл: тайният клиенти изпраща тестови имейли с цел да установи бързината и качеството на отговор на запитвания по имейл на служителите на проверявания бизнес.
  • Проверки на интернет магазини: тайният клиент пазарува онлайн с цел инспекция на сроковете и качеството на доставка, съответствието между маркетирана и доставена стока и услуга, справянето с рекламации.

Важно: най-добрите резултати от услуга Таен клиент се получават при периодично провеждане – взависимост от типа бизнес и продължителността на всяко провеждане можем заедно да изработим план с 1-, 3- или 6-месечна периодичност, или план за абонаментно обслужване.