ЗАЩО ДА ПОЛЗВАТЕ УСЛУГАТА ТАЕН КЛИЕНТ?

Един недоволен клиент споделя лошото си преживяване си с 8 до 10 човека. Всеки от тези хора, показва статистиката, споделя с още 5 човека историята за лошото преживяване. Това означава, че 60 потенциални клиенти са отблъснати, когато един-единствен клиент е пренебрегнат от служител.

Ползването на услуга ТАЕН КЛИЕНТ е един от най-ефективните начини за гарантиране на високо качество на обслужване на клиентите на всеки бизнес, който работи с наети служители.

Тайният клиент е лице, което посещава или прозвънява локациите на бизнеса в ролята на клиент, чиято цел е предоставянето на обратна връзка относно качеството на полученото обслужване.

Какво може да получите като ползвател на услугата ТАЕН КЛИЕНТ?

  • Оценка на качеството на обслужване на Вашия бизнес
  • Анализ на силните и слаби страни на дадена бизнес локация или верига от локации
  • Оценка на конкретни служители и проверка на нуждите от обучение на служителите
  • Оценка на ефективността на промоции и кампании по стимулиране на продажбите
  • Проучване на конкуренцията – обслужване, пазарни позиции, промоции и кампании
  • Проверки на дейността на филиали, дистрибутори и търговски партньори