Магдалена Иванова, Account Manager, Ogilvy Action

Агенцията използва услугите на ‘Семани България’ за провеждане на кампания „Таен клиент” като част от пилотен проект за един от нашите ключови клиенти. Проектът изискваше проследяване работата на промо екипи в локални магазини за бързооборотни стоки и вериги бензиностанции. Кампанията целеше успешното лансиране и въвеждане на нови продуктови предложения на пазара, затова ролята на тайните клиента беше от изключително значение – нашият клиент трябваше да бъде уверен в това, че се прилага правилната комуникация към консуматорите и продуктите са позиционирани адекватно в съзнанието на клиентите на марката.

Тайните клиенти успешно проследиха и оцениха промоционалните екипи в участващите търговски обекти в 7 основни града в България в продължение на 2 месеца. Екипът на ‘Семани България’ подходи изключително професионално от подготвянето на офертата, изпълнение, до анализ на постигнатите резултати и ценни препоръки за бъдещи кампании. Тъй като имах възможността директно да работя с екипа на Семани и да бъда представител от страна на Агенцията в комуникацията с клиента, възложил проекта, изключително съм благодарна за подробният и изчерпателен анализ на резултатите. Това позволи на нашия клиент да открои и възнагради екипите, които се справиха най-добре с поставените цели и да осмисли реализацията на последващи кампании със сходни параметри.

Искрено препоръчвам ‘Семани България’ за партньор на всички търговски организации, които искат да проследят търговските си постижения с помощта на лоялни и изключително подготвени тайни клиенти. Ние ще работим отново с тях , когато нашите клиенти изискат такива кампании, които да им покажат реално как те присъстват на българския пазар!

Д-р Мария Коджабашева, Маркетинг Мениджър, Алпен Фарма ООД

Работихме със Семани България по проект за стимулиране на продажбите на наш хомеопатичен продукт. В рамките на проекта агенцията организира две вълни на посещения на аптеки в различни градове от страната от техни тайни клиенти съгласно предварително съгласуван с нас сценарий.

Работата на агенцията по проекта беше добре организирана и ефективна. Подготовката беше извършена професионално и с ясно структурирана и комуникирана методика. Посещенията от тайните клиенти бяха осъществени в очертания времеви диапазон и съгласно изискванията ни. В процеса на работа имахме добра комуникацията с агенцията, което позволи навременно разрешаване на възникнали ситуации и максимално ефективно провеждане на проекта. Получихме бърза и добре структурирана обратна връзка от взаимодействието на тайните клиенти с аптеките, в това число и доклади след всяка от вълните посещения.

На базата на успешното ни сътрудничество препоръчвам Семани България като професионален и отговорен бизнес партньор за проекти с тайни клиенти.

Илиян Манолов, Главен мениджър, ресторанти ‘Ла Пастария’

Работим със Семани България от близо две години. Използваме услугата „Таен Клиент”, която те предлагат, и можем със сигурност да твърдим, че съвместната ни работа ни помага да ставаме все по-добри. Тяхната работа и начинът, по който ни предоставят информацията от тайните посещения, са изключително важни, за да можем да анализираме грешките си. Съвместната работата със Семани ни помага, поглеждайки себе си през очите на клиентите, да прилагаме по-успешно нашата философия и да предлагаме все по-успешно нашия продукт.

Нина Димитрова, Изпълнителен Директор „Реформа Адвъртайзинг“ АД

Използвали сме услугите на  “Семани България” за провеждане на мистъри шопинг кампании по два наши проекта, които изискваха внимателно проследяване работата на касиерите в магазини за бързооборотни стоки и верига бензиностанции.

И при двата проекта тайните клиенти трябваше да проследят и оценят посетения търговски обект по следните критерии:
1)  Проактивно предлагане от страна на касиера за заплащане на сметката с безконтактна карта;
2)  Умение на касиера да борави свободно с безконтактни плащания;
3)  Информира ли касиера надлежно всички клиенти за текущата промоция;
4)  Спазва ли касиера правилата на промоцията и дава ли на всеки клиент подаръка, който му се полага при безконтактно плащане;
5)  Налице ли са всички комуникационни материали в търговския обект, с които се популяризира промоцията.
Кампаниите бяха мащабни и включваха търговски обекти в цялата страна. “Семани България”  се представиха много добре с организацията на проверките и максимално бързото обобщаване и предоставяне на резултатите. Това ни помогна значително, тъй като успяхме да отстраним проблемите в търговските обекти, където имаше такива, още в периода на промоцията. Посещенията от тайните клиенти ни помогнаха и да подобрим нивото на обучение на касиерите и уменията им за боравене с безкотактни плащания.
Останахме удовлетворени от партньорството си със “Семани България”, с тяхното съдействие постигнахме максимално добри резултати от проведените промоции.

Вержиния Тошева, Маркетинг Мениджър „Валмарк България“

Използвахме „таен клиент“ от Семани България с цел да стимулираме препоръката на нов продукт на компанията в една много конкурентна категория като таблетки при болка в гърлото.
Програмата беше мащабна и обхващаше аптечен канал в цялата страна. Екипът на Семани България подходи експедитивно и професионално от самото подготвяне на офертата, до изпълнение и анализ на постигнатите резултати.
Налагаше се индивидуален подход към някои от ключовите ни клиенти и екипът на Семани България се справи изключително прецизно.
Особено сме благодарни за изчерпателния анализ на резултатите от програмата. Това ни даде възможост да възнаградим правилните хора от търговския ни екип както и да подобрим работата с нашите клиенти. Резултатът от програмата беше 44% ръст в продажбите спрямо същия период на миналата година.
Препоръчвам екипът на „Семани България“, защото са професионалисти!

Атанас Янев, Юниглас ООД

В края на 2012 г. подписахме Договор за предоставяне на услуга таен клиент с фирма „Семани България“. Целта на подписания договор беше оценка на служителите във фирма „Юниглас“ ООД.

По наше мнение услугата беше извършена изключително професионално. Наблюдението на нашите обекти беше извършено по няколко показателя – външен вид, ред и чистота на обекта; посрещане на клиента; професионализъм на консултиране; изпращане на клиента. Направените наблюдения по всеки един от показателите се оказаха много ценни за нас. Отбелязаните забележки от тайния клиент ни послужиха като основа, върху която изградихме цялостна програма за обучение на кадрите си. Чрез обективните оценки за състоянието на обектите, успяхме да видим и отстраним част от пропуските в тях.

Работата беше извършена в договорените срокове. След приключването на наблюдението получихме подробен доклад с детайлни разработки – таблици и оценки за всеки обект и служител. Оценките съдържаха както слабите, така и силните страни на обекта и поведението на всеки служител.

Убеден съм, че тази обективна оценка е полезна за дейността на фирмата. Изработеното от специализирана фирма становище помага на всеки управител да вземе мерки за подобряване на дейността и повишаване качеството на обслужване на клиентите.

Оценявам високо професионализма на фирма „Семани България“ и горещо я препоръчвам на всички мениджъри, които се нуждаят от тази услуга.

Красимир Крумов, Магма пак ООД

Изполваме Тайни клиенти от Семани България за проверка на качеството и ефективността на обслужване от търговския ни екип. Оценката, която получихме, ни позволи да видим в клиентска перспектива добрите и лошите страни на работата ни. Мотивирахме служителите с най-добър рейтинг от инспекциите и адресирахме пропуските, установени при проверките. Като резултат целият ни търговски екип е по-мотивиран и отговорен, а ние сме спокойни, че клиентите ни получават най-доброто обслужване.

Николай Джанабетски, ресторанти Fun House ‘The Clock’

Проектът с тайни клиенти на Семани България беше изпълнен бързо и точно. Хареса ни
индивидуалния и клиентски-ориентиран подход на агенцията, както и детайлността на анализа,
предоставен ни в края на проекта. Препоръчваме услугата на всеки бизнес, който се стреми към
привличане на нови клиенти чрез качествено обслужване!