Регистрация на безработен в НОИ – два изнервящи часа в хубава обстановка

декември 19, 2012 / От / В Блог


За да започне изплащане на обезщетението за безработица, регистрацията в Бюрото по труда не е достатъчна. Както обикновено институциите не си обменят информация и е необходимо да се регистрирате в НОИ. Срокът за регистрация е 3 месеца след прекратяване на трудовия договор, а изискванията са следните:

–          Вече извършена регистрация в Бюрото по труда по местоживеене

–          Изплатено обезщетение от работодателя, ако такова е дължимо

За София регистрацията става в подразделение на НОИ взависимост от района на местоживеене. Адресът е бул. Александър Стамболийски 205, сградата на Нипроруда (срещу Двореца на децата). В зависимост от района на местоживеене, регистрацията става в стая на на първи или на четвърти етаж, като съответните райони са указани ясно и са видни на вратите на стаите за регистрация. Другият плюс от изживяването

Нацонален осигурителен институт е обстановката – за разлика от част от бюрата по труда, сградата на НОИ е нова и добре направена и човек няма чуството, че стените ще се срутят вурху него. Отоплението също е включено, което определено е плюс за часовете чакане.

Минусите за съжаление доста надминават плюсовете. Многото разлепени по стените указания, инструкции и забрани (с много удивителни знаци след последните, сякаш крещят от стените) веднага припомнят, че човек трябва да изпълни мнооого изисквания, за да успее да се регистрира, както и че служителите имат право на изисквания върху начина на поведение на чакащите каквито никоя частна организация не би си позволила.

При регистрация на четвърти етаж инструкциите по стените нареждат да се чакав малка съседна стая, докато бъдат повикани; струпването на много хора и липсата на възможност да се проследи кой е на ред правят ползването на стаята нежелано от чакащите – затова пък наличието на чакащи извън стаята предизвиква повдигане на вежди и недоволни погледи от служителите заради нарушеното им спокойствие. Отношението на служителите към чакащите и бездруго не е ласкаво –докато чаках и исках да задам въпрос на минаваща служителка, за да знам дали има смисъл да чакам при отсъствието на даден документ, молбата за разяснение беше контрирана с репликата: „Ами като подпирате стените, вместо да прочетете написаното…“.

Тъй като чакащите не са допускани до стаята за регистрация за задаване на въпроси, много хора като мен правят опити да попитат за нуждата от един или друг документ преминаващи по коридора служители. Молбите им срещат променлив успех – от съдействие и отговор на въпроса до „Чакайте да Ви дойде реда вътре“, до обидни забележки като посочената по-горе. Когато опашката преди стаята за регистрации вече беше надминала 10 човека (някои от тях чакали повече от два часа и доста изнервени), една минаваща служителка реши да провери наличието на конкретен документ при част от чакащите, за да може при липсата на документа да се намали опашката. За останалите документи, също толкова съществени за регистрирането, не стана въпрос. Колко по-лесно, удобно и ефективно би било наличието на гише за информация, където служител да може да даде разяснения по необходимите документи и конкретните казуси на чакащите, намалявайки опашките от ненужно чакащи!

Необходими документи за регистрация:

–          Лична карта на регистриращия се;

–          Попълнени два формуляра от наличните в стаята за изчакване – заявление за регистрация и декларация за банкова сметка за изплащане на обезщетението;

–          Заповед за прекратяване на трудов договор – оригинал и копие;

–          Трудова книжка или друг документ, удостоверяващ придобития трудов стаж;

–          Удостоверение за извършена регистрация в Бюрото по труда (предоставен при регистрацията) – оригинал, който остава за НОИ;

–          Удостоверение за банкова сметка, издадено от банката и предназначено за НОИ (издава се безплатно);

–          Документ за изплатено обезщетение от работодателя, при наличие на дължимо такова.

Регистрацията отнема около 20 минути, при наличие на всички необходими документи. Въпреки неособено дългия период, чакането за влизане в стаята в моя случай отне повече от два часа, като за този период бяха регистрирани само 5 човека. Регистрираха общо двама служители, а повечето от чакащите или имаха липсващ документ, или имаха въпроси по регистрацията – затова и времето за обслужване на човек е по-дълго от оптималото.

Веднъж поканен да влезе, чакащият е посрещнат от учтив и дружелюбен, но понякога апатичен служител. Следва доста цъкане по клавиатурата ималко въпроси при наличие на всички необходими документи. При липса на документи или непопълнене формуляри, на което също станах свидетел, реакцията е много цъкане с език и неодобрително обсъждане на случая от служителите в стаята. След извършване на регистрацията служителят ме информира за какъв срок ще се получава обезщетението (на база години трудов стаж) и учтиво обясни какво следва –получаване на уведомление от НОИ за размера на бъдещото обещетение, както и ориентир за датата на първото изплащане.

Излизайки от стаята за регистрация видях, че опашката се беше увеличила още. При оставащи 1 ? часа до края на времето за регистрация, служителят, който ме регистрира, си взе почивка и излезе от стаята. Чакащите останаха да бъдат обслужени от една служителка. Или да се върнат в друг ден, за да повторят изживяването.

Работно време на НОИ за регистрация: 8:30 – 16:30.

Период за получаване на обезщетение (месеци) на база на години трудов стаж:

–          до 3 години – 4 м

–          от 3 до 5 години – 6 м

–          от 5 до 10 години – 8 м

–          от 10 до 15 – 9 м

–          от 15 до 20 – 10 м

–          от 20 до 25 – 11 м

–          над 25 – 12 м.