Предимства на услугата

  • Подобряване на качеството на обслужване и ефективността на служителите
  • Висока мотивация на служителите и отправна точка за промотиране
  • Спазване на единни бранд стандарти
  • Увеличаване на продажбите и печалбите
  • Познаване на конкуренцията като база за успешно пазарно позициониране
  • Контрол на дейността на филиали и дистрибутори
  • Успешни отношения с търговските партньори

Проучванията показват, че бизнеси, които използват проучвания от тайни клиенти, се разрастват средно с 10% на годишна база като резултат. Нашата препоръка за най-добре резултати: абонаментно обслужване с тайни клиенти.