Работете, докато се забавлявате

Тайните клиенти посещават или прозвъняват ресторанти, хотели, магазини и центрове за обслужване, пазарувайки или ползвайки услугите им в ролята на техни потребители. Като такива те следят за спазването на предварително определени изисквания към обслужването. След всяко посещение те попълват въпросник, където отбелязват впечатленията си относно обекта, който са посетили или чиито услуги са проверили.

  • Като таен клиент клиент Вие имате гъвкаво работно време и сам избирате проектите, в които да се включите спрямо другите си ангажименти.
  • За своята работа получавате възнаграждение, което зависи от сложността на проекта и броя инспектирани бизнеси/ обекти.
  • Колкото по-добре се справяте, толкова повече проекти ще Ви възлагаме и толкова по-голямо възнаграждение ще получавате.

Задачите, които може да получите като таен клиент, включват:

  • посещение на място (с или без пазаруване)
  • прозвъняване по телефона
  • проверки по имейл
  • онлайн пазаруване