Мотивация

Наблюдателност

Отговорност

Нашите тайни клиенти трябва:

  • да са наблюдателни и с добра памет
  • да могат да се изразяват отлично в писмена форма
  • да са отговорни и да спазват възложените срокове
  • да имат ежедневен достъп до компютър с интернет
  • да могат да работят с цифров фотоапарат