СЕМАНИ БЪЛГАРИЯ – Агенция Таен Клиент

СЕМАНИ БЪЛГАРИЯ е агенция, специализирана в услугата таен клиент. Изпълняваме проекти, фокусирани върху оценка на качеството на клиентско обслужване, както и върху изпълнение и оценка на промоционални кампании и активации по стимулиране на продажбите.

Ние сме надежден партньор на бизнеси, управляващи многочислен персонал, с множество локации и/или маркетингови активности.

Нашите услуги осигуряват на клиентите външен обективен поглед на дейността им под формата на навременен, структуриран и детайлен анализ.

Ползи от услугата:

 • Изследване на качеството на клиентско обслужване
 • Оценка на конкретни служители и анализ на нужди от обучение на персонала
 • Анализ на дейността на филиали, дистрибутори и търговски партньори
 • По-добро познаване на конкуренцията
 • По-ефективни промоционални кампании и активности по стимулиране на продажбите

Ангажимент към клиентите ни:

 • Индивидуален и гъвкав подход
 • Добре обучени и коректни тайни клиенти
 • Детайлни доклади и анализи
 • Покритие на цялата страна

Към нашите тайни клиенти:

 • Гъвкаво работно време
 • Допълнителен доход
 • Стимулираща работа
 • Постоянно обучение и обратна връзка