Отчитане на изпълнението

Въпросник

… от всяка индивидуална проверка, където са отразени впечатленията на всеки таен клиент от конкретното посещение / обаждане. Въпросникът е формиран от отделни проследявани аспекти и допълнителни впечатления

Онлайн платформа

… с достъп в реално време, с голям избор от опции за анализ, множество типове динамични графики и таблици, статистики. Брандиран интерфейс, персонализирани филтри за клиентски достъп, пригодност за мобилен достъп.  Нива на достъп, нотификации по имейл.

Доклад

… с детайлен анализ на всеки етап от проверките, с анализ на резултатите на служители и обекти, аспекти със силна и слаба успеваемост, тенденции, необходимост от обучения и други.

Свържете се с нас, за да получите по-подробна информация и представяне на услугите, които предлагаме, и да обсъдим заедно най-добрия вариант за проект Таен клиент за Вашия бизнес.