Как оценяваме качеството на обслужване?

Тайният клиент следи за съответствието на обслужването с изискванията на ръководството на бизнеса. На база на индивидуализиран въпросник, изготвен за определен клиент и съгласуван с клиента се прави поредица от инспекции с цел установяване на качеството на следните параметри на бизнеса:

  • Персонал – облекло и външен вид, учтивост и дружелюбност, познаване и предлагане продукти и услуги, бързина и ефективност на обслужването, активно участие в предлагането на промотирани продукти и кампании.
  • Обстановка – чистота и ред на интериор и екстериор, създаване на приятна обстановка за клиентите
  • Ефективност на обслужването – бързина на отговор на клиентско запитване, спазване на договорени или обявени срокове на поръчка и доставка
  • Асортимент и качество на стоката/ услугата – зареденост на обектите, наличие на стока съгласно меню или продуктов каталог, за заведения за хранене – качество на храната.
  • Изпълнение на проекти – предлагане на определени услуги, реализация на кампании и промоции.
  • На база на изпълнението на отделните оценявани критерии се изготвя рейтинг на инспекцията. Това позволява сравнимост на резултата с възможния максимум, както и с рейтинга на предишни и бъдещи инспекции.

Алтернативно, съвместно с клиента може да бъде разработен сценарий на посещението, който цели отговори на определени въпроси относно потребителското обслужване. Такъв тип услуга е подходяща за оценяване на ефективността на промоции и кампании, както и на продажбеното обслужване за продукти и услуги, които изискват по- детайлно запознаване с нуждите на клиента – като например продажба на финансов или медицински продукт или услуга, или обслужване от кол център.

Свържете се с нас, за да получите по-подробна информация и представяне на услугите, които предлагаме, и да обсъдим заедно най-добрия вариант за проект Таен клиент за Вашия бизнес.